Ќовини Ќавчанн¤ ѕриймальна ком≥с≥¤ ¬икладач≥ —тор≥нки ≥стор≥њ ƒозв≥лл¤ ‘отогалере¤

Ќавчальний в≥дд≥л

ƒошк≥льне в≥дд≥ленн¤
Ўк≥льне в≥дд≥ленн¤
‘≥зкультурне в≥дд≥ленн¤
Ћ≥цей
Ѕ≥бл≥отека

 

 

ћапа сайту
Ќа першу стор≥нку

Ўк≥льне в≥дд≥ленн¤

ƒержавна пол≥тика в галуз≥ осв≥ти ставить за мету розвиток системи осв≥ти в ≥нтересах формуванн¤ гармон≥йно розвиненоњ, соц≥ально активноњ, творчоњ особистост≥.

«м≥ни, що в≥дбуваютьс¤ ¤к у громадському житт≥, так ≥ в св≥домост≥ людей, спри¤ють по¤в≥ в сфер≥ осв≥ти ≥дей ≥ концепц≥й, у ¤ких в≥дображаЇтьс¤ розум≥нн¤ сут≥ цих зм≥н, зокрема: становленн¤ новоњ осв≥тньоњ програми, формуванн¤ нових осв≥тн≥х ц≥нностей тощо. ÷≥ зм≥ни в осв≥тн≥й практиц≥ торкнулис¤ ≥ зм≥сту профес≥йноњ компетентност≥ педагога. ќсобливу увагу звернути на сучасну та ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йну п≥дготовку майбутнього вчител¤, виховател¤.

¬ища педагог≥чна школа, в тому числ≥ ≥ наше училище маЇ сто¤ти в авангард≥ цього процесу, забезпечуючи високо¤к≥сну профес≥йну п≥дготовку майбутн≥х спец≥ал≥ст≥в. “ому важлив≥ завданн¤ покладаютьс¤ саме на педагог≥чн≥ колективи навчальних заклад≥в, що зд≥йснюють п≥дготовку майбутн≥х вчител≥в.

Ўк≥льне в≥дд≥ленн¤  ременчуцького педучилища забезпечуЇ п≥дготовку фах≥вц≥в за спец≥альн≥стю "ѕочаткове навчанн¤" на основ≥ державноњ акредитац≥њ.

Ѕ≥льш≥сть випускник≥в в≥дд≥лу працюють в систем≥ осв≥ти, продовжують здобувати вищу осв≥ту. « метою п≥двищенн¤ р≥вн¤ п≥дготовки та розкритт¤ ≥ндив≥дуальних творчих зд≥бностей студент≥в на в≥дд≥л≥ впроваджена ≥ндив≥дуальна форма навчанн¤. «а ≥ндив≥дуальним граф≥ком навчаютьс¤ студенти, ¤к≥ працюють в школах, навчаютьс¤ в вищих навчальних закладах, усп≥шно опановують ≥ училищн≥ учбов≥ програми.

ƒержавн≥ та ≥нш≥ види замовлень на п≥дготовку педагог≥чних кадр≥в формуютьс¤ та реал≥зуютьс¤ на догов≥рн≥й основ≥ з ѕолтавським обласним управл≥нн¤м осв≥ти з урахуванн¤м соц≥ально-економ≥чноњ та демограф≥чноњ ситуац≥њ в рег≥он≥. «апити с≥льськоњ малокомплектноњ школи, необх≥дн≥сть забезпечити б≥льшу конкурентоспроможн≥сть випускник≥в на ринку прац≥ зумовили поЇднанн¤ спец≥альност≥ "ѕочаткове навчанн¤" з додатковими квал≥ф≥кац≥¤ми: "¬читель англ≥йськоњ мови в початкових класах", "¬читель ≥нформатики в початкових класах", " ер≥вник гуртка образотворчого мистецтва", " ер≥вник дит¤чого хорового колективу", " ер≥вник дит¤чого хореограф≥чного колективу", "¬читель ф≥зичного вихованн¤ в початкових класах", " ер≥вник дит¤чими самод≥¤льними орган≥зац≥¤ми". ѕ≥дготовку спец≥ал≥ст≥в на в≥дд≥л≥ зд≥йснюЇ висококвал≥ф≥кований згуртований педагог≥чний колектив, у ¤кому понад 80 в≥дсотк≥в - це викладач≥ вищоњ категор≥њ, в≥дм≥нники осв≥ти ”крањни. ƒл¤ колективу характерна стаб≥льн≥сть - багато викладач≥в працюють на в≥дд≥л≥ б≥льше 30 рок≥в.

Ѕ≥льш≥сть викладач≥в бере участь у п≥дготовц≥ програм, п≥дручник≥в, пос≥бник≥в, методичних розробок, рекомендац≥й дл¤ студент≥в, вчител≥в початкових клас≥в. «акон про осв≥ту ≥ постанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро платн≥ послуги в сфер≥ осв≥ти" юридичне закр≥пили альтернативн≥ держбюджетному ф≥нансуванню шл¤хи зм≥цненн¤ матер≥ально-техн≥чного стану в≥дд≥лу.

¬се це дало змогу створити 3 сучасн≥ комп'ютерн≥ класи, закуплено ≥ використовуютьс¤ в навчальному процес≥ телев≥з≥йне та проекц≥йне обладнанн¤, в≥деомагн≥тофони, в≥деокамери. « метою оптим≥зац≥њ навчально-виховного процесу широко використовуЇтьс¤ комп'ютерна ≥ розмножувальна техн≥ка.  ращ≥ викладач≥ в≥дд≥лу широко використовують на¤вну матер≥ально-техн≥чну базу в навчальному процес≥. —коропльот Ќ.ј., ѕир≥г ¬.ќ., —ерг≥Їнко “.ћ. систематично використовують нов≥тн≥ комп'ютерн≥ програми в навчальному процес≥. ¬же багато рок≥в своЇњ педагог≥чноњ д≥¤льност≥ в≥ддала педучилищу Ћ≥д≥¤ ћиколањвна ≤васишина. Ќа вс≥х д≥л¤нках роботи њњ в≥дзначаЇ висока орган≥зован≥сть, пунктуальн≥сть, дисципл≥нован≥сть, вм≥нн¤ спр¤мовувати колектив викладач≥в та студент≥в на виконанн¤ навчально-виховних завдань. Ќевтомна, енерг≥йна, творча - такою њњ знають студенти шк≥льного в≥дд≥лу.

Ќавчальний процес на в≥дд≥л≥ маЇ в≥дкритий характер, у пошуку оптимальних педагог≥чних технолог≥й сп≥льно беруть участь ¤к викладач≥, так ≥ студенти. Ўироке застосуванн¤ у навчальному процес≥ лекц≥й з проблемним викладом матер≥алу, сем≥нарських зан¤ть, д≥лових та дидактичних ≥гор, ≥нтегрованих зан¤ть. ¬иконанн¤ студентами завдань пошуково-досл≥дницького характеру спри¤Ї актив≥зац≥њ п≥знавальноњ д≥¤льност≥ студент≥в, навчаЇ њх самост≥йно працювати, неординарно мислити, творчо застосовувати набут≥ знанн¤ в подальш≥й профес≥йн≥й д≥¤льност≥. ¬иконавц≥ насл≥дують приклад кращих своњх педагог≥в: беруть участь у розробц≥ навчальних план≥в, влаштовують виставки навчальних пос≥бник≥в за фахом, виставки малюнк≥в.  урсов≥ роботи з≥ спец≥альних дисципл≥н Ї першими кроками наукових досл≥джень. ¬≥дкрит≥ захисти курсових роб≥т випускник≥в продемонстрували схильн≥сть студент≥в до науковоњ роботи, њх методисти дали змогу студентам реал≥зувати, удосконалити себе, про¤вити св≥й творчий потенц≥ал, схильн≥сть до наукових досл≥джень.

ѕ≥двищенню ¤кост≥ знань студент≥в спри¤Ї творча робота викладач≥в училища, систематичний контроль за р≥внем п≥дготовки, забезпечен≥стю пос≥бниками, п≥дручниками, методичною л≥тературою. ÷≥й мет≥ слугують щор≥чн≥ ол≥мп≥ади з окремих предмет≥в, конкурси курсових роб≥т, студентськ≥ науков≥ конференц≥њ, де кращ≥ вихованц≥ шк≥льного в≥дд≥лу демонструють знанн¤, здобут≥ за роки навчанн¤, апробують своњ ≥дењ та в≥дкритт¤. “ак≥ заходи дають змогу придивл¤тись до майбутньоњ зм≥ни, формувати науково-педагог≥чний резерв з перспективних молодих досл≥дник≥в. “ак в 2000 роц≥ педагог≥чний колектив поповнивс¤ молодими викладачами, випускниками училища: —коропльот —.ќ., ƒейч ќ.я., —ьом≥на ќ.¬., „асник ќ.¬.,  озловська Ќ.¬..

«начних зусиль на в≥дд≥л≥ докладаЇтьс¤ до того, щоб у цей нелегкий дл¤ сусп≥льства час зберегти кадри висококвал≥ф≥кованих науковц≥в ≥ викладач≥в. “ак, на в≥дд≥л≥ працюють корифењ педагог≥чноњ прац≥ ≤.ќ. уварз≥на, “.¬. узьм≥на, ™.≤.ѕатерило, Ѕатрак ¬.ѕ. ѕосл≥довна кадрова пол≥тика допомогла залучити до навчально-виховного процесу кращих фах≥вц≥в:  ириченка —.ћ., Ћисенко “.≤. - викладач≥в ф≥зики, ≥нформатики ≥ програмуванн¤.

Ќа початок 2005-2006 н.р. на шк≥льному в≥дд≥л≥ навчалось 563 студента, з них 128 на комерц≥йн≥й основ≥, що становило 23% загальноњ к≥лькост≥. ѕерех≥дний контингент 484 студента, новий наб≥р Ц 179 студент≥в.

«абезпеченн¤ високого р≥вн¤ фундаментальноњ, гуман≥тарноњ та фаховоњ п≥дготовки студент≥в дос¤гаЇтьс¤ розгалуженою системою науково- та орган≥зац≥йно-методичного забезпеченн¤ навчально-виховного процесу. Ќауково-методична д≥¤льн≥сть циклових предметних ком≥с≥й в≥дд≥лу ірунтуЇтьс¤ на принципах науковост≥, наступност≥, багатоступеневост≥ та неперервност≥ педагог≥чноњ осв≥ти, використовуютьс¤ можливост≥ нов≥тн≥х технолог≥й навчанн¤. –езультати навчанн¤ студент≥в ≤ курсу показали, що перех≥д на 12-бальну систему навчанн¤ спри¤Ї п≥двищенню в≥дпов≥дальност≥ студент≥в за результати навчальноњ д≥¤льност≥, даЇ змогу викладачам б≥льш диференц≥йовано п≥д≥йти до оц≥нки знань.

ћи багато говоримо про особист≥сно-зор≥Їнтоване навчанн¤, що кожен студент Ц це неповторна ≥ндив≥дуальн≥сть. Ќаше завданн¤ зрозум≥ти кожну особист≥сть та ви¤вити до нењ повагу, створити атмосферу п≥дтримки студент≥в, турботи про них, атмосфери, ¤ка б спри¤ла розвитку можливостей, задоволенн¤ ≥нтелектуальних, емоц≥йних та профес≥йних потреб.  олектив шк≥льного в≥дд≥лу працюЇ на перспективу - в≥дродженн¤ м≥ста, рег≥ону ”крањни, адже ми готуЇмо майбутн≥х учител≥в, ¤к≥ виховують дл¤ держави нових ¬ернадських,  орольових, ќстроградських ≥ јмосових, б≥знесмен≥в ≥ банк≥р≥в, фермер≥в ≥ висококвал≥ф≥кованих роб≥тник≥в.

Ќа початок

м.  ременчук
вул. Ћ. „айк≥ноњ, 33
тел.: (05366) 5-33-01
e-mail: pu@pu.org.ua

 

 

   ©  ременчуцьке педагог≥чне училище ≥м. ј.—. ћакаренка 2006
Сайт управляется системой uCoz